Sedan 1967 har vi värmt byggen i hela Sverige och då framför allt i Stockholms regionen. Med en bred maskinpark har vi all byggvärme ni kan tänkas behöva för bygget. Vi har Gasolbyggtorkar, oljebyggtorkar, infravärmare och hetvattensaerotemprar. Med bra kontakter med världens tillverkare förnyas vårat produktsortiment årligen. När ni hyr värme av oss tar vi helthetsansvar och monterar upp med utbildad personal för er säkerhet. Våra tekniker ger er service 24/7. Vi tillhanda håller dagliga tranporter av Gasol så ni inte står utan värme!

Vi offerar kostnadsfritt och ser till att ni får rätt maskin på rätt plats och tid.

Gasol har under senare år fått en allt större betydelse inom byggbranschen då det finns många fördelar med att vämra med gasol:

 • Enkel förbränningsprocess
 • Hög driftsäkerhet
 • Hög verkningsgrad vid förbränning
 • Ringa avgasproblem
 • Gasol har det största vämevärdet av kommersiella bränslen: 1 kg gasol innehåller 12,9kWh energi

Andrews byggtorkar

Säkra, lättskötta, lättservade och med hög verkningsgrad. Så fördelaktiga är byggvärmemaskinerna från Andrews, som utnyttjas främst där stora energimängder önskas för torkning och värme på bygget. Självklart har värmarna tillverkats för att överensstämma med svenska krav på hantering och säkerhet. Dessa är godkända av Svenska Gasföreningen och Statens Provningsanstalt.

 • G 125, 15-30kW
 • G 260, 40kW
 • G 300, 80kW
 • G 400, 110kW

Byggvärmare för områden där direkteldade värmare inte kan användas. Separat brännare som underlättar service och underhåll. Försedd med all automatik och säkerhetsutrustning som flamkontroll, överhettningsskydd, anslutning för automatisk drift med termostat. Kan anslutas till kanaler för distribution av varmluft.

Byggvarme G30dv

Byggvarme G80

Byggvarme G85

Värmeväxlad byggvärmare IG 175

 • Avgiven effekt: 47 kW
 • Tillförd effekt: 64 kW
 • Verkningsgrad: 73,4 %
 • Varmluftsmängd: 2,974 m3/h
 • Gasolförbrukning: 5 kg/h